Vormselcatechese

Lovendegem & Vinderhoute

Hartelijk welkom

 

KnooppuntenBinnen de vormselcatechese zetten wij stapsgewijs de nodig pasjes om wegwijs te raken op onze tocht naar het vormsel via verschillende knooppunten. De pastoor en de catechisten bereiden aan de hand van deze plattegrond de kandidaat-vormelingen voor op de grote stap : het sacrament van het Vormsel. De samenkomsten met de kinderen verlopen deels thuis, in het gezin van een catechist, of in groepsverband, geregeld ook in de kerk, en eenmaal per jaar op een aangepast weekend. Maar bij deze tocht naar het vormsel worden ook de ouders en vooral de geloofsvrienden in onze werking betrokken. Onze taak is dus de leerlingen van het 6° leerjaar klaar te stomen voor de ontmoeting met de Geest van God, de krachtbron die ons helpt om te leven als volwaardige christen gelovigen. Dit is eigenlijk meewerken aan één van de grote opdrachten van de Kerk : de verkondiging. Dit komt neer op : de blijde Boodschap van Jezus doorgeven. Op deze website vindt u nog gedetailleerde informatie.

Pastoor Daniël en de volledige catecheseploeg.